കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയറുടെ പേരില്‍ വ്യാജ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമം

56 views



Category :

SPOT NEWS

About :

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയറുടെ പേരില്‍ വ്യാജ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമം






Leave a comment